The best of our gardens on your table!

MBF is a family business with over 100 years of fruit-farming tradition. From 2009 the company has been also dealing with fruit and vegetables processing.

Our farm covers the area of approximately 100 hectares, where cherry, apple and pear trees are cultivated.  The farm has been the main source of direct (consumption) sales and processing of fruit.

QUALITY confirmed by certificates

Our highest standards are confirmed by valid BRC and IFS certificates.

Offer

Fresh
fruits

Frozen
fruits

Frozen fillings for tarts and cookies

Fruit purees and thermostable bakery inserts

BIO and NFC
Juice

DOMESTIC AND FOREIGN DISTRIBUTION

MBF SA specializes in providing domestic and foreign customers with high-quality fresh and frozen fruit. It operates both in the local, domestic and foreign markets (Eastern Europe, Western Europe and the USA).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.