Frozen fillings for tarts and cookies

Pear-stick

85 x 60 mm, 45 g

Apple-stick

85 x 60 mm, 45 g

Apple-stick

85 x 60 mm, 45 g

Apple-stick

85 x 60 mm, 45 g

Apple-stick with skin

75 x 75 mm, 45g

Apple-disc

Standard, 90 mm, 45 g

Apple-disc

Spiral, 90 mm / 45 g

Apple-disc

Rose, 120 mm / 80 g

Apple-disc with skin

Rose, 120 mm, 80 g

Apple-disc

Standard, 250 mm, 400 g

Apple-disc

Mini Rose, 250 mm, 400 g

Apple-disc with skin

Standard, 220 mm, 300 g

Apple-disc with skin

Rose, 220 mm, 300 g

Apple-disc with skin

Two bands, 250 mm, 340 g

Offer

Fresh
fruits

Frozen
fruits

Frozen fillings for tarts and cookies

Fruit purees and thermostable bakery inserts

BIO and NFC
Juice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.