Frozen fruits

CHERRY WITH STONE
WIŚNIA POŁÓWKA
CHERRY CUBE
CHERRY WITHOUT STONE
APPLE – SEGMENT WITH SKIN
1/3, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16
APPLE – WHOLE SLICES WITH SKIN

3 mm, 5 mm

APPLE – HALVES SLICES
WITH SKIN

3 mm, 5 mm

APPLE DISC

TRAY DIAMETIONS 80-305 mm, WEIGHT 30-400 g
VARIOUS LAYOUTS

APPLE – SEGMENT WITHOUT SKIN

APPLE – WHOLE SLICES WITHOUT SKIN

3 mm, 5 mm

APPLE STICK

WEIGHT 10 – 90g

APPLE – HALVES SLICES
WITHOUT SKIN

3 mm, 5 mm

Apple – cube without skin/ with skin

6×6 mm, 10×10 mm, 13×13 mm, 20×20 mm

Apple – chunks (smaller, larger)

Pear – cube withour skin / with skin

6×6 mm, 10×10 mm, 13×13 mm, 20×20 mm

Pear – segment

1/3, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16

Pear – half

PACKAGES

Packages 400-2500 g

CARTON BOX WITH PLASTIC BAG 10 KG

Paper bag
20–25 kg, sewn

Offer

Fresh
fruits

Frozen
fruits

Frozen fillings for tarts and cookies

Fruit purees and thermostable bakery inserts

BIO and NFC
Juice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.