• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Русский
 • العربية

Jakość

 • Nasze najwyższe standardy są potwierdzone przez aktualne certyfikaty BRC i IFS.
 • W celu utrzymania wysokiej jakości naszych produktów, starannie kontrolujemy cały proces wytwórczy. Na różnych etapach produkcji wykonujemy różne testy zarówno organoleptyczne (karty kontroli  jakości produktu)jak i  badania laboratoryjne.
  Stała kontrola  każdego produktu przez detektor metali jest również dokładnie udokumentowana.
 • Nasze linie technologiczne a także produkty wykorzystywane przy obórce surowca
  i pakowaniu  posiadają wszystkie niezbędne atesty dot. produkcji spożywczej.
 • Nasi pracownicy są na bieżąco szkoleni  z zakresu bezpieczeństwa i higieny.
 • Nasz surowiec pochodzi z gospodarstw z certyfikatem GLOBAL G.A.P. a także EKO
 • Posiadamy certyfikat KOSHER
 • Posiadamy certyfikat EKO/BIO na produkcję mrożonych owoców oraz soków NFC

   
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wzrost wartości dodanej brutto w wyniku wyposażenia zakładu w linię do sortowania i pakowania owoców miękkich oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie MBF Sp. z o.o. w Górze Kalwarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 306.500,00 zł.

© 2015-2021 MBF SA / Polityka prywatności

Site created by TAHOMA DESIGN