• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Русский
  • العربية

Kontakt

BIURO (adres do korespondencji)
oraz zakład produkcyjny - 
ZAŁADUNKI:

ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
Polska

DIANA DRACHAL  - Koordynator Biura mrożonki
tel.:          +48 661 424 070
e-mal:      biuro@mbf.agro.pl

Biuro czynne od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. 

 

Dane rejestracyjne firmy, dane do faktur:

MBF Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

NIP: PL 123-12-92-049
REGON: 360152900

KRS:  0000918169
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numery kont:

PLN:
Mazovia Bank Spółdzielczy 
74 8003 0003 2001 0012 0202 0001

EUR:
Mazovia Bank Spółdzielczy
PL47 8003 0003 2001 0012 0202
SWIFT: POLUPPR

Owoce mrożone, marki własne
Marcin Bąk
kom. +48 603 134 162
e-mail: marcin.bak@mbf.agro.pl

Owoce mrożone
Irena Zakrzewska
kom. +48 533 074 139
e-mail: irena.zakrzewska@mbf.agro.pl

 

Owoce świeże
Zenon Bąk
Prezes Zarządu
kom. +48 691 353 053
e-mail: zenon.bak@mbf.agro.pl

 

Soki NFC
Katarzyna Kosierska
Członek Zarządu
kom. +48 691 200 350
e-mail: katarzyna.bak@mbf.agro.pl

 

Produkcja 
Dariusz Misztal
kom. +48 609 107 200
e-mail: dariusz.misztal@mbf.agro.pl

 

Jakość
Magdalena Kosior
kom: 885 366 377
e-mail: magdalena.kosior@mbf.agro.pl

 

Skup surowca
Przyjęcia i rozliczenia dostaw surowca
Emilia Kozłowska
kom. +48 601 312 316
e-mail: emilia.lankiewicz@mbf.agro.pl

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wzrost wartości dodanej brutto w wyniku wyposażenia zakładu w linię do sortowania i pakowania owoców miękkich oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie MBF Sp. z o.o. w Górze Kalwarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 306.500,00 zł.

© 2015-2021 MBF SA / Polityka prywatności

Site created by TAHOMA DESIGN