Jak przechowywać mrożone owoce?

Jak przechowywać mrożone owoce?

Mrożone owoce to doskonały sposób na cieszenie się smakiem ulubionych owoców przez cały rok. Są one nie tylko smaczne, ale również pełne witamin i składników odżywczych. Jednak aby mrożone owoce zachowały swoje właściwości,...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.