Jakość

Nasze najwyższe standardy są potwierdzone przez aktualne certyfikaty BRC i IFS.

  • W celu utrzymania wysokiej jakości naszych produktów, starannie kontrolujemy cały proces wytwórczy. Na różnych etapach produkcji wykonujemy różne testy zarówno organoleptyczne (karty kontroli jakości produktu)jak i badania laboratoryjne.
  • Stała kontrola każdego produktu przez detektor metali jest również dokładnie udokumentowana.
  • Nasze linie technologiczne a także produkty wykorzystywane przy obórce surowca i pakowaniu posiadają wszystkie niezbędne atesty dot. produkcji spożywczej.
  • Nasi pracownicy są na bieżąco szkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny.
  • Nasz surowiec pochodzi z gospodarstw z certyfikatem GLOBAL G.A.P. a także EKO
  • Posiadamy certyfikat KOSHER
  • Posiadamy certyfikat EKO/BIO na produkcję mrożonych owoców oraz soków NFC

Cerftyfikaty

Kontakt

PRODUCENT ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH OWOCÓW I WARZYW ORAZ SOKÓW NFC

MBF SA

Biuro oraz zakład produkcyjny

ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

NIP: PL 123-12-92-049
REGON: 360152900
KRS: 0000918169 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numery kont:

PLN:
Mazovia Bank Spółdzielczy
74 8003 0003 2001 0012 0202 0001

EUR:
Mazovia Bank Spółdzielczy
PL47 8003 0003 2001 0012 0202
SWIFT: POLUPPR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.