Services

Service range:

  • Degassing fruit – degassing process is carried out in our company. It aims to draw air from the fruit (apple / pear), so that the fruit does not darken for a long time (even in the middle fruit is not dark), it is lighter. Plus side is that in the process is used much less preservatives
  • Freezing fruit and vegetables in fluidizing tunnel.
  • Storage of products in freezing and refrigerating chambers.
  • Repacking and labeling products according to the customer requirements in unit packages, e.g. 4×2,5 kg, carton boxes, bags, etc.
  • Fruit peeling (coring, skin peeling)
  • Fresh and frozen fruit sorting.
  • Fruit stoning (cherries, plums)
  • Production of NFC Juices
  • Transport in refrigerating vehicles.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.