• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Русский
  • العربية

Marki własne

Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego stworzenia marek własnych (private label) – czyli  produktów opatrzonych logo naszych partnerów handlowych.

Nasza wiedza i możliwości maszynowe pozwalają na produkcjępod Państwa marką:
- tacek ze świeżymi owocami (cert. GlobalGap)
- karotnów i paczek z mrożonymi owocami i warzywami
(cert. IFS i BRC)
- soków NFC
(typ bag-in-the box, cert IFS i BRC)

Udzielimy Państwu  naszej fachowej wiedzy na temat opakowań do każdego z naszych produktów jak i wesprzemy na etapie projektowania opakowania indywidualnie zamawianego dla Państwa marki.

Dostarczamy finalne produkty. 

Wszystkie produkty wytwarzane  w naszym zakładzie przechodzą szczegółową kontrolę w laboratorium. Na bieżąco sprawdzane są surowce używane do produkcji, a także jakość i właściwości gotowych wyrobów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wzrost wartości dodanej brutto w wyniku wyposażenia zakładu w linię do sortowania i pakowania owoców miękkich oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie MBF Sp. z o.o. w Górze Kalwarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 306.500,00 zł.

© 2015-2021 MBF SA / Polityka prywatności

Site created by TAHOMA DESIGN