• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Русский
 • العربية

Usługi

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Odgazowywania owoców - proces odgazowywania przeprowadzany jest u nas firmie. Ma na celu wyciągnięcie powietrza z owocu (jabłko/gruszka) dzięki czemu owoc długo nie ciemnieje ( nawet w środku), jest cięższy, tonie w zalewach. W danym procesie stosowane jest dużo mniej środków konserwujących. 

  Proces umożliwia usuwanie części wody zawartej w produkcie bez przemiany fazowej.

 • Mrożenia owoców i warzyw w tunelu fluidyzacyjnym

 • Składowania towaru  w komorach mroźniczych oraz chłodniczych

 • Przepakowania i etykietowania towaru mrożonego według zapotrzebowania klienta w opakowania jednostkowe np. 4x2,5 kg kartony, worki itp.

 • Obierania owoców (wydrążanie gniazd nasiennych, obieranie skórki)

 • Sortowania owoców świeżych i zamrożonych

 • Drylowania owoców (wiśnie, śliwki)

 • Tłoczenia soków

 • Transportu pojazdami chłodniczymi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wzrost wartości dodanej brutto w wyniku wyposażenia zakładu w linię do sortowania i pakowania owoców miękkich oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie MBF Sp. z o.o. w Górze Kalwarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 306.500,00 zł.

© 2015-2021 MBF SA / Polityka prywatności

Site created by TAHOMA DESIGN