About Us

MBF SA specializes in providing domestic and foreign customers with high-quality fresh and frozen fruit. It operates both in the local, domestic and foreign markets (Eastern Europe, Western Europe and the USA).

We produce high-quality fruit used as ingredients of bakery and dairy products, salads, jam, marmalade and healthy food.

We have storage-production base with total area of 3 000 m2, where fruit and vegetables are sorted. In 16 refrigerating chambers approximately 3 000 tons of fruit can be stored.

MBF is a family business with over 100 years of fruit-farming tradition. From 2009 the company has been also dealing with fruit and vegetables processing (sorting, peeling, dicing, freezing, stoning).

Our farm covers the area of approximately 100 hectares, where cherry, apple and pear trees are cultivated. The farm has been the main source of direct (consumption) sales and processing of fruit.

In 2016. 10 ha we started to cultivate organic raspberry.

Appropriate usage of plant protection products and professional fertilization of our crops allow to maintain all the standards of high-quality fruit.

The Fruit-Farm Company has held GLOBAL G.A.P certificate from 2012.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.