Quality

Our highest standards are confirmed by valid BRC and IFS certificates.

  • In order to maintain high quality of our products, we carefully monitor the whole production process. We carry out  various tests, both organoleptic (product quality control sheets) and laboratory examinations on different production stages. Constant control of each product is also thoroughly documented.
  • Our technological lines and products used in the treatment of the raw material and packaging have all necessary approvals regarding food industry.
  • Our employees are regularly trained in the field of  health and safety.
  • Our raw material comes from the farms with the GLOBAL G.A.P. certificate

Certificates

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwórstwa owoców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.